วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การแต่งกายของประเทศสมาชิกอาเซียน

นางสาวอังสนา  เรือนขันทร์

53181020152
ภาษาอังกฤษ ปี 3  กลุ่ม 1

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่   1       เรียนรู้การแต่งกายสมาคมอาเซียน
สาระสำคัญ
            อีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยของเราและประเทศสมาชิกอาเซียนก็จะเปิดการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จำเป็นมากกับทุกคนเพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารและการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรมของประเทศสมาชิกอาเซียน

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด
ต  1.3 ม.4/2    พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญแก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องกิจกรรม  ข่าว เหตุการณ์ และ      สถานการณ์ตามความสนใจ
ต  4.1 ม.4/1    ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลอง  ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนติดตามข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน
2. นักเรียนสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยศึกษาบทความภาษาอังกฤษ
3.นักเรียนรู้จักการเเต่งกายของประเทศสมาชิกอาเซียน


กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยศึกษาบทความภาษาอังกฤษ
2. นักเรียนสร้างบทสนทนาและแสดงเหตุการณ์จำลองในหัวข้อการแต่งกายของสมาชิกอาเซียน

 


 

National Costumes of ASEAN Member States

ชุดประจำชาติของประเทศในอาเซียนชุดประจำชาติของประเทศมาเลเซีย
               สำหรับชุดของผู้ชาย เรียกว่า Baju Melayu (บาจู มลายู) ประกอบด้วยเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้ายหรือโพลีเอสเตอร์ที่มีส่วนผสมของผ้าฝ้ายส่วนชุดของผู้หญิงเรียกว่า Baju Kurung (บาจูกุรุง) ประกอบด้วยเสื้อคลุมแขนยาวและกระโปรงยาว
               Baju Melayu is a traditional Malay outfit for men. The Muslim males in Malaysia wear the traditional dress, baju Melayu, during festivals and wedding gatherings.They will usually wear accompanying accessories like the songkok(black hat) and samping(extra piece of sarong wrapped around the waist).
               The female version of the baju melayu is called the baju kurung. Baju Kurung is the traditional dress for the Muslim ladies in Malaysia.It is simple and graceful,and covers most part of the wearer's body in compliance of the Islamic teaching.
ชุดประจำชาติของประเทศเวียดนาม
             อ่าวหญ่าย เป็นชุดประจำชาติของประเทศเวียดนามที่ประกอบไปด้วยชุดผ้าไหมที่พอดีตัวสวมทับกางเกงขายาวซึ่งเป็นชุดที่มักสวมใส่ในงานแต่งงานและพิธีการสำคัญของประเทศ มีลักษณะคล้ายชุดกี่เพ้าของจีน ในปัจจุบันเป็นชุดที่ได้รับความนิยมจากผู้หญิงเวียดนาม ส่วนผู้ชายเวียดนามจะสวมใส่ชุดอ่าวหญ่ายในพิธีแต่งงานหรือพิธีศพ
            The most popular and widely-recognized Vietnamese national costume is the Áo dài, which is worn nowadays mostly by women, although men do wear Áo dài on special occasions such as weddings and funerals. Áo dài is similar to the Chinese Qipao, consisting of a long gown with a slit on both sides, worn over silk pants.ชุดประจำชาติของประเทศพม่า
              ลองยี คือชุดแต่งกายประจำชาติของประเทศพม่า โดยมีการออกแบบในรูปทรงกระบอก มีความยาวจากเอวจรดปลายเท้า การสวมใส่ใช้วิธีการขมวดผ้าเข้าด้วยกันโดยไม่มัดหรือพับขึ้นมาถึงหัวเข่าเพื่อความสะดวกในการสวมใส่
               The longyi is the Myanmar national dress worn by men as well as women. It is basically a piece of cloth sown into a cylindrical tube, slipped over the head by men and stepped into by the women and tucked in at the waist. Men and women however fasten their longyis at the waist in different ways. Men fold the garment into two panels and knot it neatly at waist level


ชุดประจำชาติของประเทศบรูไน

             สำหรับชุดของผู้ชาย เรียกว่า Baju Melayu ส่วนชุดของผู้หญิงเรียกว่า Baju Kurung คล้ายกับชุดประจำชาติของประเทศมาเลเซีย ผู้หญิงบรูไนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสโดยมากมักจะเป็นเสื้อผ้าที่คลุมร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ส่วนผู้ชายจะแต่งกายด้วยเสื้อแขนยาว ตัวเสื้อยาวถึงเข่า นุ่งกางเกงขายาวแล้วนุ่งโสร่ง
            Bruneians wear traditional Malay costumes. Men wear baju Melayu. Brunei women dress in brightly coloured apparels. The dresses usually cover their body from head to toe. They wear a head scarf in public places and in government offices.
ชุดประจำชาติของประเทศลาว
            ผู้หญิงลาวนุ่งผ้าซิ่น และใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอก สำหรับผู้ชายมักแต่งกายแบบสากล หรือนุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อชั้นนอกกระดุมเจ็ดเม็ดคล้ายเสื้อพระราชทานของไทย
            Lao women wear the silk skirts, blouses and scarves to attend important ceremonies. Lao men wear salong, big large pants or the peasant pants.ชุดประจำชาติของประเทศอินโดนีเซีย
               เคบาย่า เป็นชุดประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียสำหรับผู้หญิง มีลักษณะเป็นเสื้อแขนยาว ผ่าหน้า กลัดกระดุม ตัวเสื้อจะมีสีสันสดใส ปักฉลุเป็นลายลูกไม้ ส่วนผ้าถุงที่ใช้จะเป็นผ้าถุงแบบบาติก สำหรับการแต่งกายของผู้ชายมักจะสวมใส่เสื้อแบบบาติกและนุ่งกางเกงขายาว และนุ่งโสร่งเมื่ออยู่บ้านหรือประกอบพิธีละหมาดที่มัสยิด
              A Kebaya is a traditional blouse-dress combination worn by women in Indonesia. It is sometimes made from sheer material and usually worn with a sarong or batik. Indonesian men generally wear sarongs (usually with a checkered pattern) in the home. In public, the sarong is worn only when attending Friday prayers at the mosque. For formal national occasions, the men wear batik shirts with trousers or teluk beskap, a combination of the Javanese jacket and sarong.

ชุดประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์
            ผู้ชายจะนุ่งกางเกงขายาวและสวมเสื้อที่เรียกว่า บารองตากาล็อก ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าใยสัปปะรด มีบ่า คอตั้ง แขนยาว ที่ปลายแขนเสื้อที่ข้อมือจะปักลวดลาย ส่วนผู้หญิงนุ่งกระโปรงยาว ใส่เสื้อแขนสั้นจับจีบยกตั้งขึ้นเหนือไหล่คล้ายปีกผีเสื้อ เรียกว่า บาลินตาวัก
             The barong Tagalog (or simply barong) is an embroidered formal garment of the Philippines. In Filipino culture it is a common wedding and formal attire, mostly for men but also for women. The balintawak is the traditional Filipino costume for women.The costume typically features a white or cream-coloured blouse with puffy-butterfly short sleeves.ชุดประจำชาติของประเทศไทย
                สำหรับสุภาพสตรีคือชุดไทยจักรี เป็นชุดไทยที่ประกอบด้วยสไบเฉียง ใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัว ซิ่นมีจีบยกข้างหน้า มีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาด ส่วนท่อนบนเป็นสไบ จะเย็บให้ติดกับซิ่นเป็นท่อนเดียวกันหรือ จะมีผ้าสไบห่มต่างหากก็ได้ เปิดบ่าข้างหนึ่ง ชายสไบคลุมไหล่ ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่เห็นสมควร ความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปทรงของผู้ที่สวม ใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน สำหรับสุภาพบุรุษจะใส่เสื้อพระราชทาน
               The women's national costume is named the Chakri. It is made up of Thai silk. The dress includes a back-less and shoulder-less shirt, a ready-to-wear skirt with Na-nang ( a typical Thai cutting style on a center of a skirt), and a shawl which is made by organdy.The men's national costume is known as sue phraratchatan (royally bestowed shirt).
ชุดประจำชาติของประเทศกัมพูชา
              ซัมปอต (Sampot) เป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของประเทศกัมพูชาสำหรับผู้หญิงซึ่งมีความคล้าย คลึงกับผ้านุ่งของประเทศลาวและไทย มีหลากหลายรูปแบบ ส่วนผู้ชายนั้นมักสวมใส่เสื้อที่ทำจากผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายทั้งแขนสั้นและแขน ยาว พร้อมทั้งสวมกางเกงขายาว
             The traditional Cambodian sampot is a woman's long skirt with a fold or pleat in the front, but some sampot styles actually look more like trousers. It is worn with a modest shirt or blouse. On special occasions women match the color of their sampot to the traditional color for that day. Cambodian men typically wear cotton or silk shirts with short or long sleeves. They wear cotton trousers as well.
ชุดประจำชาติประเทศสิงคโปร์
                 สำหรับประเทศสิงคโปร์ชุดประจำชาติจะแตกต่างกันออกไปตามเชื้อชาติของชาวสิงคโปร์ได้แก่ จีน มาเลย์ อินเดีย และชาวยุโรป
                Singapore does not really have its own national costume because there are 4 different main races which are the Chinese, Malay, Indian and the Eurasians. Each race has their own costumes.

บทสนทนา เป็นสิ่งจำเป็นอีกสิ่งหนึ่งในการติดต่อสื่อสารกับประเทศต่างๆ

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเลือกซื้อเสื้อผ้า
To clean up his image for this special day, Greg goes to buy a new clothes.
เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ในวันพิเศษ เกรกจึงไปซื้อเสื้อผ้าใหม่

                           G = Greg C = Clerk

G: (Looking at a mannequin) Now that's a nice outfit. It's comfortable and fashionable.
(ดูหุ้นโชว์เสื้อผ้า) เสื้อชุดนี้สวยดี ดูสบายและทันสมัยด้วย

C: Is there anything for particular that you are looking for today?
กำลังมองหาเสื้อผ้าแบบไหนเป็นพิเศษอยู่หรือเหล่าคับ

G: I'd like to try on this outfit. Do you have it in a medium size?
ผมอยากได้เสื้อชุดนี้ครับ คุณมีไซซ์เอ็มไหมครับ

C: Well, wa have a shirt in a medium. What's your waist size?
เรามีเสื้อเชิ้ตไซซ์เอ็มครับ เอวของคุณเท่าไหร่

G: Thirty-four, but I like my pants a little baggy, maybe I should get a belt to go with them, too.

34 ครับ แต่ผมชอบใส่กางเกงหลวมหน่อย บางทีผมน่าจะดูเข็มขัดให้เข้ากับชุดสักเส้นด้วยนะ

C: All right. Here you go. The fitting rooms are over here.
ได้ครับ นี่ครับ ห้องลองเสื้อผ้าอยู่ทางนั้นนะครับ

(After putting it on, Greg takes a lok at himself in the mirror)
(หลังจากได้ลองใส่เสื้อผ้า เกรกออกมายืนดูตัวเองหน้ากระจก)

G: What do you think? I'm trying to impress my girlfriend, so I really want to look good.
คุณว่าเป็นอย่างไรครับ ผมอยากให้แฟนประทับใจ ก็เลยอยากแต่งตัวให้ตัวเองดูดีจริงๆ

C: Hmm...the colour of that shirt doesn't really suit you. You need something brighter...like this one. It's red, and it fits nicely.
อืม...สีของเสื้อเชิ้ตตัวนี้ดูแล้วไม่ค่อยเหมาะกับคุณนัก คุณน่าจะใส่สีสว่างกว่านี้ อย่างตัวนี้ สีแดง แถมยังพอดีอีกด้วย

(Greg try on the red shirt)
(เกรกองสวมเสื้อเชิ้ตสีแดง)

G: You're right, Ilook good! I'll take it on.
คุณพูดถูก ผมใส่แล้วดูดีจัง ผมซื้อชุดนี้แหละ

(At the counter)
(ที่หน้าเคาน์เตอร์)

C: So, your bill comes to one hundred and ninety dollars. Will that be cash or charge?
อืมม..ทั้งหมดเป็นเงิน 190 ดอลลาร์ จ่ายเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตดีครับ

G: One hundred and ninety dollar? Looking good is expensive! Charge it, please.
190 ดอลลาร์หรอ จะดูดีนี่ต้องจ่ายแพงแฮะ ช่วยรูดบัตรด้วยครับ

คำศัพท์และวลี

1. mannequin (แมน'เนอะคิน) n. หุ่นรูปคน
2. outfit (เอาท'ฟิท) n. เสื้อผ้าหนึ่งชุด
3. baggy (แบก'กิ) adj. หลวมๆ

เกร็ดภาษา

Look a million dollars: น่ามอง ดูดีlook (like) a million dollars หมายถึง "มองภายนอกแล้วน่ามอง ดูดี' ส่วน feel like a million dollars นั้นหมายถึง "รู้สึกสุขภาพจิตดี"
1. Wow! you look a million dollars in that dress!
โอ้โห เธอใส่ชุดนั้นแล้วดูดีจัง
2. I was sick last week, but after taking that medicineyou gav me, I feel like a million dollars!
เมื่อสัปดาห์ก่อนฉันป่วย แต่หลังจากกินยาที่เธอให้แล้วรู้สึกดีขึ้นเยอะเลย

Go with: คู่กับเป็นการเปรียบเทียบของสองสิ่ง อาจเป็นรูปทรง สี หรือกลิ่นไปกันได้ สามารถใช้ในรูปประโยคต่อไปนี้
1. A goes (well) with B
2. A matches B
3. A and B go (well) together


ที่ร้านตัดเสื้อผ้า ( At the Tailor's )

Shopkeeper : Hello. May I help you ?
( ช้อปคีพเพ่อร์ ) : ( เฮลโล เมย์ ไอ เฮลพ์ ยู )
เจ้าของร้าน : สวัสดีค่ะ ให้ดิฉันช่วยอะไรไหมคะ


Client : Yes, I would like to have a new dress made.
( ไคลเอ็นท์ ) : ( เยส ไอ วู้ด ไล้ค์ ทู แฮพว์ อะ นิว เดรส เมด )
ลูกค้า : ค่ะ ดิฉันอยากจะตัดชุดใหม่


S : Of course, Madame . How would you like it?
( เอิฟ คอร์สซ มาดาม ฮาวว์ วุ้ด ยู ไล้ค์ อิท )
อ๋อได้ค่ะ คุณต้องการแบบไหนคะ


C : well, a Thai style, please.
( เววล์ อะ ไทย สไตล พลีส )
เอ่อ ชุดไทย ค่ะ


S : O.K. , Now, let's take a measurement, please.
( โอเค นาว เล็ทซ์ เทคค์ อะ เม้สเช่อร์เม่นท์, พลีส )
ตกลงค่ะ ถ้างั้นเชิญวัดตัวได้เลยนะคะ


S ( ต่อ) :Oh! We have some readymade clothing here.
( โอ๊ะ! วี แฮฟว์ ซัมม์ เรดดี้เมดด์ โครทธิ่ง เฮียร์ )
เออ ที่นี่เรามีเสื้อผ้าสำเร็จรูปบางส่วนอยู่

Would you like to try one on ?
( วู้ด ยู ไล้ค์ ทู ทรัย วัน ออน )
คุณอยากจะลองสวมดูไหมคะ


C : Oh, yes, I will try some on. This shirt is O.K. in general
except the collar is a bit small.
( โอ้,เยส, ไอ วิลล์ ทรัยย์ เซิมม์ ออน. ธิสส์ เซิ้ตท์ อิซ โอเค อินเจนเนอร์รัล
เอ็กเซ็พท์ เธอะ คอลล่ะ อิซ อะ บิท สมอลล์ )
อ้อค่ะ ลองดูก็ดีค่ะ เสื้อเชิ้ตตัวนี้ใส่แล้วเรียบร้อยดีนะค่ะ
ยกเว้นตินิดเดียว คอเล็กไปหน่อยคำศัพท์ (Vocabulary )

1. Thai style = ชุด (แบบ) ไทย ๆ
2. Madame = คุณนาย
3. Sir = คุณท่าน
( Madame , Sir นิยมใช้ท้ายคำเพื่อแสดงความเคารพบุคคลที่เราพูดด้วย )
4. Measurement = การวัด ( ตัว )
5. Ready - made = สำเร็จรูป ( เช่น เสื้อผ้า )
6. Try on = ลอง ( เสื้อผ้า, รองเท้า, เป็นต้น )
7. In general = โดยรวม ๆ
8. A bit = เล็กน้อย

สำหรับการพูดตอบรับการขอบคุณ อาจใช้สำนวนต่อไปนี้

- You’re welcome
( ยัวร์อะ เวลคัม )
ด้วยความยินดี

- My pleasure
( มาย พลีสเชอร์ )
ด้วยความยินดี

- Don’t mention it
( โด้นท เม้นชั่น อิท )
( ไม่เป็นไร )

- Not at all
( น๊อทแธท ออล )
ไม่เป็นไร

- Any time
( เอ นิ ทาม )
ยินดีเสมอ

ตัวอย่างบทสนทนา
Tim : Thank you very much for the gift.
ทิม : ( แธงค์ กิ่ว เวริ มัช ฟอเ ธอะ กิฟท์ )
ขอบคุณมากสำหรับของขวัญ

Suda : Don’t mention it
สุดา : ( โด้นท เม้นชั่น อิท )
ไม่เป็นไร

Vipa : That’s very kind of you .Thanks.
( แดทส เวริ คาย อ๊อฟ ยู แธงค์ )

Suda : It’s my pleasure.
( อิส มาย พลีสเชอร์ )

- Go straight.
( โก สเตร้ท )
ตรงไป

- Keep going straight.
(คีพ โกอิ่ง สเตร้ท )
ตรงไปเรื่อย ๆ

- Just go straight on. ....
( จัสท์ โก สเตร็ท ออน )
ตรงไปเรื่อย ๆ บน./ ยัง........

- Until you come ( get ) to the lake.
( อันทิล ยู คัม ( เก็ต ) ทู เธอะ เลค )
จนกระทั่งถึงทะเลสาบ

- The bank is on the left.
( เธอะ แบงค์ อิซ ออน เธอะ เล็ฟท )
ธนาคารอยู่ทางซ้ายมือ

- At the corner.
( แอท เธอะ คอร์เน่อร์ )
ตรงหัวมุม

- Turn
( เทิน )
เลี้ยว

- The first block.
( เธอะ เฟิสท์ บล็อก )
บล็อกแรก

- Left.
( เล็ฟท์ )
ด้านซ้าย

- right
( ไร้ท์ )
ด้านขวา

 
ที่มา

http://aseancorner.blogspot.com/2011/12/national-costumes-of-asean-member.html

http://talking-eng.blogspot.com/2009/07/at-tailors.html

http://talking-eng.blogspot.com

http://www.youtube.com/watch?v=YrnK5UQDdO0&feature=related

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น